Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 2021-1-SK01-KA122.VET-000016764 Dodatok č.1 k zmluve - o poskytnutí grantu-projekt s jedným príjemcom_ERASMUS+ s DPH 03.05.2022 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 409/22 Vzájomná spolupráca v oblasti rozvoja študentov s DPH 06.04.2022 Strojnícka fakulta STU v Bratislave SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 412/22 Prenájom športoviska 12/hod.ihrisko-3/h.umeléosvetlenie s DPH 31.03.2022 J&S Group, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 056/22 Poskytovateľ dostupnej platformy - wibo 420/rok s DPH 22.03.2022 ARMSTRONG CC, S.R.O. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 060/22 Stavebný dozor pri rekonštrukčných prácach v budove školy 31.00/hod.+DPH s DPH 15.03.2022 OFIR, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy
Zmluva 057/22-1 Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ 5 500.00 s DPH 07.03.2022 MV SR OÚ BA, odbor školstva SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 398/22 Poskytovanie stravy SPŠE, Dodatok č.5 s DPH 01.03.2022 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.04.2019
Faktúra 02/2022/2 faktúry došlé 02/2022 - zahraničie - žiadna faktúra s DPH 28.02.2022
Faktúra 02/2022/1 faktúry došlé 02/2022 - tuzemsko s DPH 28.02.2022
Zmluva 041/22-1 Súťaž "Road to FEI" dodatok č. 2 s DPH 14.02.2022 FEI STU v Bratislave SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy
Faktúra 01/2022/2 faktúry došlé 01/2022 - zahraničie s DPH 31.01.2022
Faktúra 01/2022/1 faktúry došlé 01/2022 - tuzemsko s DPH 31.01.2022
Zmluva 042/22-1 Prenájom wc a sanitárnej techniky 102,00 s DPH 27.01.2022 Johnny Servis s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 036/22-1 Prenájom telocvične 20/hod. s DPH 27.01.2022 Svet pohybu Slovensko SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 035/22-1 Poskytovanie stravy SPŠE s DPH 31.12.2021 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.04.2019
Faktúra 12/2021/2 faktúry došlé 12/2021 - zahraničie s DPH 31.12.2021
Faktúra 12/2021/1 faktúry došlé 12/2021 - tuzemsko s DPH 31.12.2021
Zmluva 596/21-1 Program FinQ - spolupráca s DPH 09.12.2021 Nadácia Slovenskej sporiteľne SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 595/21-1 Rozvoj v oblasti vzdelávania - spolupráca s DPH 09.12.2021 FEI STU v Bratislave SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy
Faktúra 11/2021/2 faktúry došlé 11/2021 - zahraničie s DPH 30.11.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1505