• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 21/2024 Prenájom športoviska, futbalové ihrisko malé s umelým povrchom v areáli školy Maléihr.20.00/h.-osvetlenie4.00/h. s DPH 04.04.2024 J&S Grpup, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 11.04.2024
  Zmluva 20/2024 Prenájom športoviska, malé futbalové ihrisko Maléihr.20.00/h.-osvetlenie4.00/h. s DPH 26.03.2024 Peter Karlík SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.04.2024
  Zmluva 18/2024 Prenájom športoviska, veľké aj malé futbalové ihrisko Veľkéihr.75.00/h.-osvetlenie10.00/h..Maléihr.20.00/h.-osvetlenie4.00/h. s DPH 29.02.2024 Futbalový klub Dúbravka SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 01.03.2024
  Zmluva 15/2024 Prenájom telocvične - volejbal Telocvičňa15/hod..Energieaslužby10/hod. s DPH 28.02.2024 Juraj Hudcovský SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 28.02.2024
  Zmluva 17/2024 Prenájom telocvične Telocvičňa15/hod..Energieaslužby10/hod. s DPH 27.02.2024 Zander Sport Club SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 29.02.2024
  Zmluva 16/2024 Prenájom telocvične Telocvičňa15/hod..Energieaslužby10/hod. s DPH 23.02.2024 Športová škola Galaktikos SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 29.02.2024
  Zmluva 14/2024 Darovacia zmluva - finančný dar 300,00 bez DPH 16.02.2024 Združenie Adlerka SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 23.02.2024
  Zmluva 13/2024 Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ 6 000.00 s DPH 16.02.2024 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 19.02.2024
  Zmluva 12/2024 Prenájom telocvične Telocvičňa15/hod..Energieaslužby10/hod. s DPH 01.02.2024 Pavol Varmus SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 01.02.2024
  Zmluva 10/2024 Prenájom telocvične - dodatok č.1 15.00/hod.. s DPH 01.02.2024 Jana Skokanová SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.02.2024
  Zmluva 11/2024 Prenájom športoviska, veľké futbalové ihrisko (vonkajšie) Ihrisko75.00/hod..osvetlenie10.00/hod. s DPH 31.01.2024 FKP Bratislava, občianske združenie SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 01.02.2024
  Zmluva 9/2024 Prenájom športoviska, veľké futbalové ihrisko 75.00/hod..osvetlenie10.00/hod. s DPH 30.01.2024 Futbalový klub Dúbravka SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 31.01.2024
  Zmluva 8/2024 Zmluva o servisnej službe / multifunkčné ihrisko 182,11 s DPH 29.01.2024 ILLE-Papier-Service, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 29.01.2024
  Zmluva 7/2024 Prenájom športoviska, veľké futbalové ihrisko 112.50/1.5hod..osvetlenie15/1.5hod s DPH 29.01.2024 Futbalový klub mládeže Devinská Nová Ves SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 29.01.2024
  Zmluva 6/2024 Poistenie majetku 194.34/rok s DPH 22.01.2024 Union Poisťovňa, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 22.01.2024
  Zmluva 3/2024 Prenájom športoviska, veľké futbalové ihrisko 60.00/hod. s DPH 15.01.2024 Futbalový klub Dúbravka SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.01.2024
  Zmluva 5/2024 MultiSport karta s DPH 15.01.2024 Benefit Systems Slovakia s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 31.01.2024
  Zmluva 2/2024 Zmluva o servisnej službe / multifunkčné ihrisko 182,11 s DPH 11.01.2024 ILLE-Papier-Service, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 12.01.2024
  Zmluva 4/2024 Poskytovanie stravy SPŠE, Dodatok č.7 s DPH 11.01.2024 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 25.01.2024
  Zmluva 1/2024 Prenájom športoviska, veľké futbalové ihrisko 60.00/hod. s DPH 10.01.2024 FKP Bratislava, občianske združenie SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 12.01.2024
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1591